TN32X10S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TN

TN32X10S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 32mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  10mm với từ tính -S.