TN32X125S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TN

TN32X125S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 32mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  125mm với từ tính -S.