TR20X30S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TR

TR20X30S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 20mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  30mm với từ tính -S.