TR25X10S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TR

TR25X10S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 25mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  10mm với từ tính -S.