TR25X20S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TR

TR25X20S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 25mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  20mm với từ tính -S.