TR25X80S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TR

TR25X80S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 25mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  80mm với từ tính -S.