Van điện từ SMC VQ110-5L VQ110U-5L VQ110-5M-5LO-5LB-5MO-M5-5G

Van điện từ SMC VQ110-5L VQ110U-5L VQ110-5M-5LO-5LB-5MO-M5-5G là loại van dòng VQ110 của hãng SMC thương hiệu Nhật Bản với những mã như: 

VQ110-5L, VQ110-5LO, VQ110-5L-M5, VQ110U-5L, VQ110-5LB, VQ110U-5LO, VQ110U-5L-M5, VQ110U-5LB, VQ110-5M, VQ110-5MO, VQ110-5M-M5, VQ110-5MB, VQ110U-5M, VQ110U-5MO, VQ110U-5MB, VQ110U-5M-M5.