VT307/VT307V/-5D/5D1/5DZ/5DZ1/-01/-02-F34 | Van điện từ SMC

Van điện từ SMC VT307/VT307V/-5D/5D1/5DZ/5DZ1/-01/-02-F34 là van điện từ dọng VT307 và VT307V của hãng SMC đến từ Nhật Bản với các mã như:

VT307-5D-01, VT307-5D1-01, VT307-5DZ-01, VT307-5DZ1-01, VT307V-5D-01, VT307V-5D1-01, VT307V-5DZ-01, VT307V-5DZ1-01, VT307-5DZ1-02, VT307-5D-02, VT307-5D1-02, VT307-5DZ-02, VT307V-5D-02, VT307V-5D1-02, VT307V-5DZ-02, VT307V-5DZ1-02, VT307-5D1-01-FQ.