Van điện từ SMC VXD240HG VXD242HZ1G VXD242HZ2A VXD230DZ2AXB VXD230AZ2CXB

Van điện từ SMC VXD240HG VXD242HZ1G VXD242HZ2A VXD230DZ2AXB VXD230AZ2CXB là dòng van điện từ mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.