Xi lanh bàn trượt SMC MXH6 10 16 20-5 10 15 20 60

Xi lanh bàn trượt SMC MXH6-5, MXH6-10, MXH6-15, MXH6-20, MXH6-25, MXH6-30, MXH10-10, MXH10-15, MXH10-20, MXH10-25, MXH10-30, MXH16-5, MXH16-10, MXH16-15, MXH16-20, MXH16-25, MXH16-30,XH20-5, MXH20-10, MXH20-15, MXH20-20, MXH20-25, MXH20-30 là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.