Xi lanh CG1BN / CDG1BA20 / 25/32/40/50/63-75Z-100-125-150-200

Xi lanh SMC CDG1BA20-25Z, CDG1BA20-50Z, CDG1BA20-75Z, CDG1BA20-100Z, CDG1BA25-25Z, CDG1BA25-50Z, CDG1BA25-75Z, CDG1BA25-100Z, CDG1BA32-25Z, CDG1BA32-50Z, CDG1BA32-75Z, CDG1BA32-100Z, CDG1BA40-25Z, CDG1BA40-50Z, CDG1BA40-75Z, CDG1BA40-100Z, CDG1BA50-25Z, CDG1BA50-50Z, CDG1BA50-75Z, CDG1BA50-100Z, CDG1BA63-25Z, CDG1BA63-50Z, CDG1BA63-75Z, CDG1BA63-100Z là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.