Xi lanh dẫn hướng MY2C16G MY2C16-450 500 550 600 650 700 750L H-M9B

Xi lanh dẫn hướng SMC  MY2C16G MY2C16-450 500 550 600 650 700 750L H-M9B là dòng xi lanh mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.