Xi lanh dẫn hướng SMC CY1L15-100-150-200-250-300-350-400-450-500-H

Xi lanh dẫn hướng CY1L15-100H , CY1L15-150H, CY1L15-200H, CY1L15-250H, CY1L15-300H, CY1L15-350H, CY1L15-400H, CY1L15-450H, CY1L15-500H, CY1L15-100, CY1L15-150, CY1L15-200, CY1L15-250, CY1L15-300, CY1L15-350, CY1L15-400, CY1L15-450, CY1L15-500 là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.