Xi lanh dẫn hướng SMC CY1L20-100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700-800-H

Xi lanh dẫn hướng CY1L20-100H , CY1L20-150H, CY1L20-200H, CY1L20-250H, CY1L20-300H, CY1L20-350H, CY1L20-400H, CY1L20-450H, CY1L20-500H, CY1L20-600H, CY1L20-700H, CY1L20-800H, CY1L20-100, CY1L20-150, CY1L20-200, CY1L20-250, CY1L20-300, CY1L20-350, CY1L20-400, CY1L20-450, CY1L20-500, CY1L20-600, CY1L20-700, CY1L20-800là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.