Xi lanh dẫn hướng SMC MGGMLB MGGMB32 25 40 50 63-200 300 600 700 FA

Xi lanh dẫn hướng SMC MGGMB32-100, MGGMB32-200, MGGMB32-300, MGGMB32-400, MGGMB32-500, MGGMB40-100, MGGMB40-200, MGGMB40-300, MGGMB40-400, MGGMB40-500, MGGMB50-100, MGGMB50-200, MGGMB50-300, MGGMB50-500, MGGMB63-100, MGGMB63-200, MGGMB63-300, MGGMB63-400, MGGMB63-500 là dòng xi lanh mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.