Xi lanh dẫn hướng SMC MY1C32 / MY1C32G-100 / 200/300/400/500/600H / L / A

Xi lanh dẫn hướng SMC MY1C32 / MY1C32G-100 / 200/300/400/500/600H / L / A là dòng xi lanh mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.