XI lanh dẫn hướng SMC MY1H MY1H25-50/100/150/1200/350/300G / E / F

Xi lanh dẫn hướng SMC MY1H25-100, MY1H25-200, MY1H25-300, MY1H25-500, MY1H25-600, MY1H25-700, MY1H25-900, MY1H25-1000, MY1H25-1100, MY1H25-1300, MY1H25-1400, MY1H25-1500, MY1H25-1600, MY1H25-1800, MY1H25-2000 là dòng xi lanh mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.