Xi lanh dẫn hướng SMC MY2H MY2HT16G-50 100 125 200 250 250 300 350 400L H

Xi lanh dẫn hướng SMC MY2H MY2HT16G-50 100 125 200 250 250 300 350 400L H là dòng xi lanh mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.