Xi lanh kẹp MHZJ2 MHK2 MHKL2-6D 10D 12 16D 20D 25DS

Xi lanh kẹp MHZJ2 MHK2 MHKL2-6D 10D 12 16D 20D 25DS là loại xi lanh kẹp dòng MHZJ2, MHK2, MHKL2 của SMC với những kích thước Boresize khác nhau như: 6, 10, 12, 16, 20, 25.