Xi lanh kẹp SMC MHK2 MHKL2 MHZJ2-6D 10D 12 16D 20D 25DS / NKCS

Xi lanh kẹp SMC MHZJ2-16D, MHZJ2-20D, MHK2-12D, MHK2-16D, MHK2-20D, MHK2-25D, MHKL2-12D, MHKL2-16D, MHKL2-20D, MHKL2-25D, MHZJ2-6D, MHZJ2-16DW, MHZJ2-10D, MHZJ2-25D, MHZJ2-25S M, MHZJ2-16D,MHZJ2-20S là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.