Xi lanh kẹp SMC MHZA2-6D|D1|D2|D3|S|S1|S2|S3|C|C1|C2

Xi lanh kẹp SMC MHZA2-6D|D1|D2|D3|S|S1|S2|S3|C|C1|C2 là loại xi lanh thương hiệu SMC Nhật Bản với Boresize 6 và nhiều hành trình khác nhau với các mã như: