Xi lanh kẹp SMC MHZL2 / MHZ2-6D10D16D20D25D32D40d D1 D2 D3 SC

Xi lanh kẹp SMC MHZL2 / MHZ2-6D10D16D20D25D32D40d D1 D2 D3 SC là xi lanh khí nén kẹp mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.