Xi lanh SMC CDQ2B / CQ2B12 / CQ2B16-5 / 10/15/20/25/30 D DZ

Xi lanh SMC CQ2B12-5D, CQ2B12-10D, CQ2B12-15D, CQ2B12-20D, CQ2B12-25D, CQ2B12-30D CDQ2B12-5DZ Có từ tính, CDQ2B12-10DZ Có từ tính, CDQ2B12-15DZ Có từ tính, CDQ2B12-20DZ Có từ tính, CDQ2B12-25DZ Có từ tính, CDQ2B12-30DZ Có từ tính, CQ2B16-5D, CQ2B16-10D, CQ2B16-15D, CQ2B16-20D, CQ2B16-25D, CQ2B16-30D, CDQ2B16-5DZ Có từ tính, CDQ2B16-10DZ Có từ tính, CDQ2B16-15DZ Có từ tính, CDQ2B16-20DZ Có từ tính, CDQ2B16-25DZ Có từ tính, CDQ2B16-30DZ với từ tính là dòng xi lanh mang thương hiệu SMC, Nhật Bản