Xi lanh SMC CDY1S25H / CY1S25L-250-275-300-350-400-450-500-B-BS

Xi lanh SMC CY1S25L / CDY1S25H-250-275-300-350-400-450-500-B-BS là xi lanh khí nén hãng SMC đến từ Nhật Bản với dòng SMC CY1S25L / CDY1S25H với những mã chi tiết như: