Xi lanh SMC CM2E / CDM2E20-25-32-40-25-50-75-100-125-150-175Z-A

Xi lanh SMC CDM2E20-25Z, CDM2E20-50Z, CDM2E20-75Z, CDM2E20-100Z, CDM2E20-125Z, CDM2E25-25Z, CDM2E25-50Z, CDM2E25-75Z, CDM2E25-100Z, CDM2E25-125Z, CDM2E32-25Z, CDM2E32-50Z, CDM2E32-75Z, CDM2E32-100Z, CDM2E32-125Z, CDM2E40-25Z, CDM2E40-50Z, CDM2E40-75Z, CDM2E40-100Z, CDM2E40-125Z là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản