Xi lanh SMC CXSM15 / CXSL15-10 / 15/20/25/30/40/50/75/100/150-XB11

Xi lanh SMC CXSM15-15,, CXSM15-25, CXSM15-35, CXSM15-45, CXSM15-50, CXSM15-70, CXSM15-75, CXSM15-80, CXSM15-100, CXSM15-125, CXSM15-150, CXSM15-175, CXSL ( Cộng 10), XB11 (loại nét dài), CXSM20-150-XB11, CXSM10-75, CXSL15-10, CXSL15-100 là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.