ACKL ACKR25X90 /32X90/40X90/50X90/63X90 Xi lanh góc Airtac

Xi lanh góc Airtac ACKL ACKR25X90 / 32X90 / 40X90 / 50X90 / 63X90 Đài Loan với Boresize 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm với hành trình ( Stroke) 90mm.