Airtac HFCY16 HFCY20 HFCY25 HFCY32 HFCY40 HFCY50 HFCY63

Airtac HFCY16 HFCY20 HFCY25 HFCY32 HFCY40 HFCY50 HFCY63 là xi lanh kẹp ba dòng HFC hãng Airtac Đài Loan với kẹp ba ký hiệu Y và Boresize từ 16 đến 63 với những mã chi tiết:

HFCY16 HFCY20 HFCY25 HFCY32 HFCY40 HFCY50 HFCY63