Airtac HFD16X15 HFD16X30 HFD16X60

Airtac HFD16X15 HFD16X30 HFD16X60 là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 15 đến 60 cùng với những mã chi tiết như:

HFD16X15 HFD16X30 HFD16X60