AirTac HFK10M | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFK

AirTac HFK10M là xi lanh AirTac kẹp dòng HFK với Boreside 10mm của hãng AirTac Đài Loan. Xi lanh kẹp được ứng dụng rộng rãi khắp trong nhà máy với mục đích kẹp sản phẩm.

Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac mã HFK10M còn có các mã khác như: HFK10,HFK16, HFK20, HFK25, HFK32, HFK40, HFK10B, HFK10N, HFK10F, HFK10R, HFK16B, HFK16N, HFK16F, HFK16R, HFK20N, HFK20N, HFK20F, HFK20R, HFK25B, HFK25N, HFK25F, HFK25R, HFK32B.