AirTac HFK10W | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFK

AirTac HFK10W là xi lanh AirTac kẹp dòng HFK với Boreside 10mm của hãng AirTac Đài Loan. Xi lanh kẹp được ứng dụng rộng rãi khắp trong nhà máy với mục đích kẹp sản phẩm.

Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac mã HFK10W còn có các mã khác như: HFK10,HFK16, HFK20, HFK25, HFK32, HFK40, HFK10B, HFK10N, HFK10F, HFK10R, HFK16B, HFK16N, HFK16F, HFK16R, HFK20N, HFK20N, HFK20F, HFK20R, HFK25B, HFK25N, HFK25F, HFK25R, HFK32B.