AirTac HLQ25x10 20 30 40 50 75 100 125 150 S

AirTac HLQ25x10 20 30 40 50 75 100 125 150 S  là Xi lanh khí nén dòng HLQ25 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 10 đến 150 cùng với những mã chi tiết như:

HLQ25x10S, HLQ25x20S, HLQ25x30S, HLQ25x40S, HLQ25x50S, HLQ25x75S, HLQ25x100S, HLQ25x125S, HLQ25x150S