AirTac MI/MIC16X5 10 20 25 30 40 50 60 70 75S SU

AirTac MI/MIC16X5 10 20 25 30 40 50 60 70 75S SU là Xi lanh Mini tròn dòng MI thương hiệu Airtac Đài Loan với Boresize 16mm cùng hành trình từ 10mm với những mã chi tiết như:

MI16X5SU, MI16X10SU, MI16X20SU, MI16X25SU, MI16X30SU, MI16X40SU, MI16X50SU, MI16X60SU, MI16X70SU, MI16X75SU