AirTac MI/MIC32X10SCM MI32X20SCM MI32X25SCM MI32X40SCM

AirTac MI/MIC32X10SCM MI32X20SCM MI32X25SCM MI32X40SCM | Xi lanh Mini là Xi lanh Mini tròn dòng MI thương hiệu Airtac Đài Loan với Boresize 32mm cùng hành trình từ 10mm với những mã chi tiết như:

MI32X10CM, MI32X20CM, MI32X25CM, MI32X40CM, MI32X10SCM, MI32X20SCM, MI32X25SCM, MI32X40SCM, MI32X50SCM, MI32X60SCM, MI32X75SCM, MI32X80SCM, MI32X100SCM, MI32X125SCM, MI32X150SCM, MI32X160SCM, MI32X175SCM, MI32X200SCM, MI32X225SCM, MI32X250SCM, MI32X300SCM, MI32X350SCM, MI32X400SCM, MI32X450SCM, MI32X500SCM