AirTac MI8X10 15/20/25/30/40/50-S | Xi lanh Mini

AirTac MI8X10 15/20/25/30/40/50-S là Xi lanh Mini tròn dòng MI thương hiệu Airtac Đài Loan với Boresize 8mm cùng hành trình từ 15mm với những mã chi tiết như:

MI8X10SCA, MI8X15SCA, MI8X20SCA, MI8X25SCA, MI8X30SCA, MI8X40SCA, MI8X50SCA, MI8X60SCA, MI8X75SCA, MI8X80SCA, MI8X100SCA, MI8X125SCA, MI8X150SCA, MI20X100SCA