AirTAC SAI125X25 50 75 80 100 125 150

AirTac SAI120x25 50 75 80 100 125 150 là Xi lanh khí nén dòng SAI125 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 150 cùng với những mã chi tiết như: 

SAI125X25, SAI125X50, SAI125X75, SAI125X80, SAI125X100, SAI125X125, SAI125X150