AirTac SAI160X25 50 75 100 150 200 300

AirTac SAI160X25 50 75 100 150 200 300 là Xi lanh khí nén dòng SAI160 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 1000 cùng với những mã chi tiết như: 

SAI160X25, SAI160X50, SAI160X75, SAI160X100, SAI160X125, SAI160X150, SAI160X175, SAI160X200, SAI160X225, SAI160X250, SAI160X350, SAI160X400, SAI160X450, SAI160X500, SAI160X600, SAI160X800, SAI160X900, SAI160X1000