AirTac SAI80X25 50 75 80 100 125 160 175 200 250

AirTac SAI80X25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 là Xi lanh khí nén dòng SAI80 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 250 cùng với những mã chi tiết như: 

SAI80X25, SAI80X50, SAI80X75, SAI80X80, SAI80X100, SAI80X125, SAI80X150, SAI80X160, SAI80X175, SAI80X200, SAI80X250