AirTac SC32/40X25 50 75 100 150 200 250 300S

SC32/40X25X50X75X100X150X200X250X300S là dòng xi lanh khí nén SC với Bore size 32 và 40 cùng với nhiều hành trình 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300S.