AirTac SI125X25 50 75 100 125 150 175 200 500/S

AirTac SI125X25 50 75 100 125 150 175 200 500/S là xi lanh khí nén dòng SI tương tự với dòng SAI của hãng Airtac đến từ Đài Loan. Đây là loại xi lanh khí nén vuông loại tiêu chuẩn với Boresize 125 và hàng trình lần lượt từ 25mm đến 500mm  1000mm và có cả 2 loại từ tính và không từ tính. Những mã chi tiết dòng SI125 này như:

SI125X25, SI125X50, SI125X75, SI125X100, SI125X150, SI125X175, SI125X200, SI125X250, SI125X300, SI125X350, SI125X400, SI125X450, SI125X500, SI125X600, SI125X700, SI125X800, SI125X900, SI125X1000, Nếu -S thì mã sẽ có từ tính.