Airtac TN16X15S 25S 35S 45S 80S 125S 150S 175S 200S

Airtac TN16X15S 25S 35S 45S 80S 125S 150S 175S 200S là xi lanh trục dẫn hướng kép dòng TN với Bore size 16 cùng với nhiều loại hành trình khác nhau với những mã như:

TN16X15S, TN16X25S, TN16X35S, TN16X45S, TN16X80S, TN16x150S, TN16X175S, TN16X200S