CQ2B12-15 SMC | Xi lanh khí nén SMC CQ2B12X15

CQ2B12-15 SMC | Xi lanh khí nén SMC CQ2B12X15 là xi lanh khí nén dòng CQ2B của hãng SMC với Boresize 12 và hành trình ( Stroke) 15 được ứng dụng nhiều trong công nghiệp.