HFD12X10 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFD

HFD12X10 là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 10 đến 50 cùng với những mã chi tiết như:HFD12X10, HFD12X25, HFD12X50.