HFT25X60S | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFT

HFT25X60S là dòng xi lanh kẹp HFT với hành trình 40 đến 100 cùng với những mã chi tiết như: HFT25x40S, HFT25x60S, HFT25x80S, HFT25x100S.