HFT32X100S | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFT

HFT32X100S là dòng xi lanh kẹp HFT với hành trình 60 đến 150 cùng với những mã chi tiết như: HFT32x60S, HFT32x80S, HFT32x100S, HFT32x150S.