HFTZ16 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ

HFTZ16 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ với boresize là 16mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFT6, HFT10, HFT20, HFT25, HFTZ32, HFT40.