HLS16X10 20 30 40 50 75 100 125/SAS | Xi lanh bàn trượt

AirTac HLS16X10 20 30 40 50 75 100 125/SAS  là Xi lanh bàn trượt dòng HLS hãng Airtac Đài Loan với hành trình 10 đến 125 cùng với những mã chi tiết như:

HLS16x10S, HLS16x20S, HLS16x30S, HLS16x40S, HLS16x50S, HLS16x75S, HLS16x100S, HLS16x125S