MI32X25CM | Xi lanh AirTac dòng MI

MI32X25CM  là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 25mm.