MI32X40CM | Xi lanh AirTac dòng MI

MI32X40CM là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 40mm.