SC100X500 | Xi lanh khí nén Airtac SC100-500

SC100X500 | Xi lanh khí nén Airtac SC100-500 là loại xi khí nén với Boresize 100mm và hành trình ( stroke ) 400mm là xi lanh hãng Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan.